Doorgaan naar hoofdcontent

Zoet/ Zout /Zoet /Zout - Energie!


Osmose-centrale in Nederland
Eneco, Redstack en Rijkswaterstaat gaan samenwerken aan de ontwikkeling van de eerste osmosecentrale in Nederland.
Osmose, , is het proces waarbij elektriciteit wordt opgewekt door gebruik te maken van het drukverschil tussen zoet en zout water. De centrale werkt op het elektrische verschil tussen zoet en zout water. Zout water bevat meer geladen deeltjes dan zoet water. Als je zoet en zout water vlak langs elkaar heen laat lopen, met een speciaal membraan ertussen, komt er een elektrische stroom op gang. Dit proces wordt ook wel blue energy genoemd.

Bij de Afsluitdijk zijn beide soorten water in ruime mate voorhanden. In de beoogde centrale zal een procédé worden toegepast dat bekend staat als ‘omgekeerde elektrodialyse’. (Reversed Electro Dialysis, vandaar RED-Stack) Door minuscule gaatjes in twee typen membranen migreren de geladen deeltjes naar het erlangs stromende zoete water. Het ene type membraan laat de positief geladen deeltjes van het zoute water (de natriumionen) naar het zoete water verhuizen, in een ander type membraan gebeurt dat met de negatief geladen deeltjes (de chloride-ionen). Daardoor komt een elektrische stroom op gang.

RED tot nu toe te duur

Dat met zoet en zout water elektriciteit valt te produceren is al langer bekend, maar de benodigde membranen waren lange tijd te kostbaar. Daarin lijkt nu verandering te komen. Onderzoekers van een consortium onder leiding van het bedrijf REDstack zijn erin geslaagd membranen te ontwikkelen van betrekkelijk goedkoop materiaal: polyethyleen. De kostprijs is nu onder de € 5,- per vierkante meter beland. Er bestaat uitzicht op een elektriciteitsproductie van 12,5 watt per vierkante meter. Daarmee komt volgens de initiatiefnemers een elektriciteitsprijs van 8 eurocent per kilowattuur binnen bereik, en dat is goedkoper dan de huidige windstroom.
Vóór met de bouw van de krachtcentrale wordt begonnen, zullen nog enkele proefprojecten worden gestart. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld hoe de membranen zich houden als ze langdurig aan het buitenwater worden blootgesteld. (bron:www.verswater.nl)

Potentieel: 10% van energie gebruik van Nederland
Op de site van Redstack wordt enthousiast het potentieel van de centrale bij de Afsluitdijk en Nederland berekend:

Wanneer een debiet van 1 m³/seconde zoetwater gemengd wordt met zeewater, is daaruit ongeveer 1 MW electriciteit te winnen. Dit betekent dat een RED-installatie op de Afsluitdijk een capaciteit van ongeveer 200 MW kan bedragen.De spuistroom vanuit het IJsselmeer de Waddenzee in, is namelijk minimaal 200 m³/seconde. 200MW is voldoende voor al het huishoudelijke electriciteitsgebruik van de 3 noordelijke provincies.

Theoretisch kan er in Nederland 3000 MW worden gewonnen. In de praktijk zou dit betekenen dat er ongeveer 10% van het nationale electriciteitsverbruik met de R.E.D.-technologie opgewekt kan worden.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cylindrische thin-film zonnecellen van Solyndra

Solyndra heeft zojuist 600 miljoen dollar opgehaald om zonnecellen te maken die cylindrisch gevormd zijn. Door deze vorm claimt Solyndra dat het de kosten om een dak te voorzien van zonnecellen kan halveren en de installatietijd kan terugbrengen met een derde. Het ontwerp van Solyndra wikkelt koper indium gallium selenide om een serie buizen heen die op een dak worden geplaatst. Door de vorm hoeft er niet zo nauwkeurig naar de zon gericht te worden als met meer traditioneel gevormde panelen. Solyndra bestaat slechts drie jaar, maar heeft een order pijplijn van meer dan 1.2 miljard dollar.

Hoeveel blaadjes maken een boom

Gefrustreerd door het minder papierzuinige gedrag van zijn collegae besloot Adam Williams van Sustainablog eens uit te rekenen uit hoeveel velletjes papier een boom bestaat. Het bleek zeer lastig deze berekening te maken omdat het nogal uitmaakt wat voor soort papier er gebruikt wordt en hoe het wordt gebruikt. Uiteindelijk kwam Williams terecht bij Conservatree Paper Company , een in San Fransisco gevestigde voormalig papier distributeur die nu is omgevormd tot een nonprofit gericht op de transitie naar milieuvriendelijk papier. Conservatree heeft de volgende optelling gemaakt: 1 ton of uncoated virgin (non-recycled) printing and office paper uses 24 trees 1 ton of 100% virgin (non-recycled) newsprint uses 12 trees A “pallet” of copier paper (20-lb. sheet weight, or 20#) contains 40 cartons and weighs 1 ton. Therefore, 1 carton (10 reams) of 100% virgin copier paper uses .6 trees 1 tree makes 16.67 reams of copy paper or 8,333.3 sheets 1 ream (500 shee

Twaalfjarige ontwikkelt nieuwe 3d zonnecel

William Yuan uit Beaverton Oregon, 12 jaar jong, heeft een nieuwe 3d zonnecel uitgevonden die, als zijn berekeningen kloppen, 500 keer meer licht kan absorberen dan 2d zonnecellen en 9 keer meer dan andere 3d zonnecellen. Net van de Legostenen af verdiepte William zich in de nanotechnologie en kwam hij op zijn baanbrekende ontwerp. De twaalfjarige heeft met zijn uitvinding een onderzoeksbeurs gewonnen van 25.000 dollar.