Doorgaan naar hoofdcontent

Zoet/ Zout /Zoet /Zout - Energie!


Osmose-centrale in Nederland
Eneco, Redstack en Rijkswaterstaat gaan samenwerken aan de ontwikkeling van de eerste osmosecentrale in Nederland.
Osmose, , is het proces waarbij elektriciteit wordt opgewekt door gebruik te maken van het drukverschil tussen zoet en zout water. De centrale werkt op het elektrische verschil tussen zoet en zout water. Zout water bevat meer geladen deeltjes dan zoet water. Als je zoet en zout water vlak langs elkaar heen laat lopen, met een speciaal membraan ertussen, komt er een elektrische stroom op gang. Dit proces wordt ook wel blue energy genoemd.

Bij de Afsluitdijk zijn beide soorten water in ruime mate voorhanden. In de beoogde centrale zal een procédé worden toegepast dat bekend staat als ‘omgekeerde elektrodialyse’. (Reversed Electro Dialysis, vandaar RED-Stack) Door minuscule gaatjes in twee typen membranen migreren de geladen deeltjes naar het erlangs stromende zoete water. Het ene type membraan laat de positief geladen deeltjes van het zoute water (de natriumionen) naar het zoete water verhuizen, in een ander type membraan gebeurt dat met de negatief geladen deeltjes (de chloride-ionen). Daardoor komt een elektrische stroom op gang.

RED tot nu toe te duur

Dat met zoet en zout water elektriciteit valt te produceren is al langer bekend, maar de benodigde membranen waren lange tijd te kostbaar. Daarin lijkt nu verandering te komen. Onderzoekers van een consortium onder leiding van het bedrijf REDstack zijn erin geslaagd membranen te ontwikkelen van betrekkelijk goedkoop materiaal: polyethyleen. De kostprijs is nu onder de € 5,- per vierkante meter beland. Er bestaat uitzicht op een elektriciteitsproductie van 12,5 watt per vierkante meter. Daarmee komt volgens de initiatiefnemers een elektriciteitsprijs van 8 eurocent per kilowattuur binnen bereik, en dat is goedkoper dan de huidige windstroom.
Vóór met de bouw van de krachtcentrale wordt begonnen, zullen nog enkele proefprojecten worden gestart. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld hoe de membranen zich houden als ze langdurig aan het buitenwater worden blootgesteld. (bron:www.verswater.nl)

Potentieel: 10% van energie gebruik van Nederland
Op de site van Redstack wordt enthousiast het potentieel van de centrale bij de Afsluitdijk en Nederland berekend:

Wanneer een debiet van 1 m³/seconde zoetwater gemengd wordt met zeewater, is daaruit ongeveer 1 MW electriciteit te winnen. Dit betekent dat een RED-installatie op de Afsluitdijk een capaciteit van ongeveer 200 MW kan bedragen.De spuistroom vanuit het IJsselmeer de Waddenzee in, is namelijk minimaal 200 m³/seconde. 200MW is voldoende voor al het huishoudelijke electriciteitsgebruik van de 3 noordelijke provincies.

Theoretisch kan er in Nederland 3000 MW worden gewonnen. In de praktijk zou dit betekenen dat er ongeveer 10% van het nationale electriciteitsverbruik met de R.E.D.-technologie opgewekt kan worden.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoeveel blaadjes maken een boom

Gefrustreerd door het minder papierzuinige gedrag van zijn collegae besloot Adam Williams van Sustainablog eens uit te rekenen uit hoeveel velletjes papier een boom bestaat. Het bleek zeer lastig deze berekening te maken omdat het nogal uitmaakt wat voor soort papier er gebruikt wordt en hoe het wordt gebruikt. Uiteindelijk kwam Williams terecht bij Conservatree Paper Company, een in San Fransisco gevestigde voormalig papier distributeur die nu is omgevormd tot een nonprofit gericht op de transitie naar milieuvriendelijk papier. Conservatree heeft de volgende optelling gemaakt:

1 ton of uncoated virgin (non-recycled) printing and office paper uses 24 trees1 ton of 100% virgin (non-recycled) newsprint uses 12 treesA “pallet” of copier paper (20-lb. sheet weight, or 20#) contains 40 cartons and weighs 1 ton. Therefore,1 carton (10 reams) of 100% virgin copier paper uses .6 trees1 tree makes 16.67 reams of copy paper or 8,333.3 sheets1 ream (500 sheets) uses …

Hectare aangeplante bomen absorbeert minder CO2

Een studie van de Australian National University maakt het verschil duidelijk tussen de CO2 opname capaciteit van een hectare natuurlijk bos en een hectare kunstmatig aangeplante bomen. Het blijkt dat een hectare natuurlijk bos 640 ton CO2 opslag heeft, waar een hectare aangeplante bomen het moet doen met slechts 217 ton. Het verschil wordt grotendeels verklaard door de omvang van de individuele bomen. Aangeplante bomen zijn jonger en dus kleiner en worden vaak gekapt voor het winnen van hout, waarna opnieuw jongere kleinere bomen hun plaats innemen.
Echt relevant worden deze cijfers waar het gaat om het vaststellen hoeveel oppervlak bomen er moet worden aangeplant bij programma's die carbon credits uitdelen voor aanplanten van bomen. Volgens de Australian National University is de opslag capaciteit van 25 nieuwe bomen elke 4 jaar minder groot dan dat van 1 boom van honderd jaar.

12 Ecotrends voor ondernemers

Dat het niet goed gaat met de economie is geen nieuws. Dat dit ook kansen biedt ook niet. In de woorden van Warren Buffet: "Er zijn nu zoveel kansen dat ik me voel als een mug in een nudistenkamp". Trendwatching.com helpt de ondernemer een endje op weg door twaalf groene trends te identificeren om het zoeken naar kansen wat makkelijker te maken. Volgens trendwatching zijn er zoveel mogelijkheden dat er zij spreken van ECO-BOUNTY. ECO-BOUNTY kent 12 subtrends die in het artikel nauwkeurig worden uitgewerkt. De trends zijn:
1eco-frugal 2eco-status 3eco-intel 4eco-sturdy 5eco-feeders 6eco-generosity 7eco-superior 8eco-embedded 9eco-edu 10eco-transient 11eco-vertising 12eco-expectations